sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : "Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) : Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu".
kamilah pelindung-pelindungmudalam kehidupan di dunia dan di akhirat; di dalamnya kamu memperolah apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.
~surah Fussilat; ayat 30-31~
  • dunia itu racun, zuhud itu ubatnya
  • harta itu racun, zakat itu ubatnya
  • perkataan yang sia-sia itu racun, zikir itu ubatnya
  • seluruh umur itu racun, taat itu ubatnya
  • seluruh tahun itu racun, Ramadhan itu ubatnya
  • aku rumah yang terpencil, maka kamu akan senang dengan membaca Al-Quran.
  • aku rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan selalu solat malam.
  • aku rumah penuh dengan tanah dan debu, bawalah amal soleh yang menjadi hamparan.
  • aku rumah ular berbisa, maka bawalah amalan Biamillah sebagai penawar.
  • aku rumah pertanyaan Mungkar dan Nangkir, maka banyaklah bacaan "LAA ILAHAILLALLAH, MUHAMMADAR RASULULLAH", supaya kamu dapat jawapan kepadanya.