1. Persahabatan adalah satu satunya pintu kebebasan kita. Banyak perkara yang tidak dapat kita nyatakan kepada isteri sekali pun, tetapi dapat dinyatakan kepada sahabat. Persahabatan yang jujur adalah salah satu tangga kejayaan.

2. Supaya beroleh sahabat, hendaklah diri sendiri layak buat disahabati orang.

3. Sahabatmu suka kepadamu, tetapi tidaklah tiap tiap orang yang suka kepadamu itu adalah sahabatmu.

4. Kesenangan hidupmu adalah memperbanyak teman, tetapi bukti persahabatan yang setia ialah di waktu kesukaran.

5. Yang semulia-mulia kewajipan bersahabat ialah mengetahui kehendak dan kemahuan sahabatmu sebelum dikatakan. Dan perkenankan permintaannya sebelum dimintanya.

6. Kalau mempunyai banyak sahabat, janganlah jadi sahabat untuk seorang sahaja.

7. Kalau sahabat mu tertawa, hendaklah bertanyakan apa sebab dia senang , kalau sahabatmu menangis, engkau mesti periksa apa sebab dia susah.

8. Jika engkau memberi sesuatu pada sahabatmu, bererti memberikan kepada diri mu sendiri.

9. Bila orang telah merasa dirinya besar, dia lupa akan salahnya, hanya sahabat yang setia yang sanggup membuka matanya.

10. Teman yang seperti 'udang disebalik batu' adalah seumpama anjing ditepi jalan, yang ditujunya hanya tulang yang akan dilemparkan kepadanya, bukan tangan yang melemparkan tulang itu.

0 comments: